Hiển thị tất cả 14 kết quả

Nguyên liệu tre

Cây tầm vông

Cây tầm vông – Tầm vông trang trí,xây dựng Kích thước : Đa dạng Tình trang : Hàng mới,có sẵn. Ứng dụng : Trang trí,xây dựng... Xuất xứ : Siêu Thị Tre Trúc,Việt Nam

Nguyên liệu tre

Cây tre khô trang trí

Cây tre khô – Tre trang trí,xây dựng Màu sắc : Khô vàng tự nhiên. Kích thước : Đa dạng Tình trang : Hàng mới,có sẵn. Xuất xứ : Siêu Thị Tre Trúc,Việt Nam

Nguyên liệu tre

Cây trúc khô

Cây sào trúc khô – Trúc khô trang trí Kích thước : 2m,2.5m,3m,4m,5m Ứng dụng : Trang trí,ốp trần tường vách... Tình trạng : Hàng mới,có sẵn. Xuất xứ : Siêu Thị Tre Trúc,Việt Nam

Nguyên liệu tre

Cây trúc khô 2m

Cây trúc khô 2m trang trí,xây dựng. Đường kính : 2,5 - 3,5cm. Đặc điểm : Thẳng,khô vàng tự nhiên. Ứng dụng : Ốp trần,tường,vách,trang trí... Tình trạng : Hàng mới,có sẵn. Xuất xứ : Siêu Thị Tre Trúc,Việt Nam.

Nguyên liệu tre

Cây trúc khô 2m5

15.00030.000

Cây trúc khô 2m5 Cây dài 2m5 Đường kính: 2-3cm Cây loại 1

30.000

Tranh lợp mái,tranh tấm trang trí kích thước 0,8m Chất liệu : Lá cỏ tranh. Kích thước : Tấm 0,8m x 1m Tình trạng : Hàng mới, có sẵn. Xuất xứ : Siêu Thị Tre Trúc,Việt Nam.

Lá lợp mái

Lá tranh lợp mái 3m

90.000

Lá cỏ tranh lợp mái,tranh trang trí 3m Chất liệu : Lá cỏ tranh. Kích thước : Cuộn 1m x 3m Tình trạng : Hàng mới, có sẵn. Xuất xứ : Siêu Thị Tre Trúc,Việt Nam.

Lá lợp mái

Lá tranh lợp mái 6m

180.000

Lá cỏ tranh lợp mái,tranh trang trí 6m Chất liệu : Lá cỏ tranh. Kích thước : Cuộn 1m x 6m Tình trạng : Hàng mới, có sẵn. Xuất xứ : Siêu Thị Tre Trúc,Việt Nam.

Mây tre đan

Liếp tre

Liếp tre nứa phơi bánh tráng,ốp trần,tường trang trí… Chất liệu : Tre nứa. Kích thước : Đa dạng. Tình trạng : Hàng mới,có sẵn. Xuất xứ : Siêu Thị Tre Trúc,Việt Nam.

Mây tre đan

Phên tre

Phên tre nứa xây dựng,ốp trần,tường trang trí... Chất liệu : Tre nứa. Kích thước : Đa dạng. Tình trạng : Hàng mới,có sẵn. Xuất xứ : Siêu Thị Tre Trúc,Việt Nam.

Nguyên liệu tre

Thang tre

Thang tre leo trèo - Thang tre trang trí Chất liệu : Tre trúc,tầm vông. Kích thước : 2m – 3m – 4m – 5m – 6m Tình trạng : Hàng mới,có sẵn. Xuất xứ : Siêu Thị Tre Trúc,Việt Nam.

Nguyên liệu tre

Thanh tre làm lồng đèn

Thanh tre làm lồng đèn ngôi sao,đèn quả trám... Chất liệu : Tre trúc. Kích thước : Đa dạng Tình trạng : Hàng mới, có sẵn. Xuất xứ : Siêu Thị Tre Trúc,Việt Nam.

Nguyên liệu tre

Tre nhảy sạp

Bộ cây tre nhảy sạp- tre múa sạp Chất liệu : Tre trúc. Kích thước : Đa dạng. Tình trạng : Hàng mới, có sẵn. Xuất xứ : Siêu Thị Tre Trúc,Việt Nam.

Nguyên liệu tre

Tre nứa

Tre nứa dùng trang trí,xây dựng,đan lát... Kích thước : 2m,2.5m,3m,4m,5m Ứng dụng : Trang trí,ốp trần tường vách… Tình trạng : Hàng mới,có sẵn. Xuất xứ : Siêu Thị Tre Trúc,Việt Nam